EN

Ülkemizde inşaat sektörünün gereklerini uygun teknoloji ve mühendislik ile birleştiren firmamız “PB PREFABRİK” te “KALİTE ÜRETİLİRKEN SAĞLANIR” ilkesi yönetim politikamızın temelini oluşturur. Bu ilke tekliften montaja kadar tüm süreçlerimizde yaşama geçirilmiştir. Bu amaçla;

 • İlk seferde ve her seferde doğru yapmak,
 • Projeden- ürüne, tekliften-teslimata kadar tüm süreçlerimizi etkin ve verimli olarak yönetmek,
 • Bir sonraki süreci müşterimiz kabul etmek,
 • İşlem devreye alma sürelerini azaltmak,
 • Kaynaklarımızı (sermayemizi, makinelerimizi, malzemelerimizi, insan kaynaklarımızı, tasarımlarımızı ve bilgi birikimimizi) korumak,
 • İşletmemizde iş güvenliğini, temizlik ve düzeni sağlamak,
 • Sürekli gelişim ve pazar payımızı artırmak için çaba sarf etmek,

Yönetim Kurulundan başlayarak tüm çalışanlarımızın benimsediği yöntem ve ilkeler olmaktadır.

PB PREFABRİK faaliyetleri;

 • Oluşturduğumuz yönetim sistemimizle, müşteri isteklerine uygun kalitedeki ürünü, rekabet edilebilir fiyatlarla, istenilen miktar ve zamanda sürekli olarak müşterilerine sunarak tercih edilen tedarikçi olmaya,
 • Yüksek kalite düzeyi, ürün güvenilirliği ve sürekli gelişme ile maliyetleri düşürmeye ve verimliliği arttırmaya,
 • En önemli yatırım olarak gördüğü insan kaynaklarının gelişimi için çaba harcamaya ve onlara daha iyi olanaklar sağlayarak tatminini sağlamaya,
 • Tedarikçilerimizle iş ortaklığı bakış açısıyla işbirliği içinde olmaya ve onların gelişimi için çaba sağlamaya,
 • Üretimlerimizde çevreye zarar vermeyen hammaddeler kullanmaya ve atıklarımızı azaltarak, değerlendirerek çevre tatminini sağlamaya,
 • Çalışanlarımızın meslek hastalıklarına yakalanmasını, çalışanlarımızla beraber faaliyetlerimizden etkilenebilecek kişilerin yaralanmasını ve bu kişilerin sağlığına gelebilecek bütün olumsuz etkileri önlemeye, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamaya,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izlemeye, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermeye,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların (Prefabrik Birliği, BUSİAD vs.) şartlarına uymaya,
 • Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen TSE K 118 Prefabrik Yönetim Sistemi esaslarına uymaya yöneliktir.