EN

TARFAŞ Damızlık Süt Sığırı İşletmesi 1

1200 baş damızlık inek ve 350 başlık genç hayvan barınakları ile doğumhane,revir,sağımhane,juru ot deposu,sılaj,gübre çukurları,seperatörü,premiks yem deposu ile dezenfektan havuzundan oluşan entegre bir çiftlik.

Proje Sahibi
:Tarfaş Tarımsal Faaliyetler A.Ş.
Proje Yeri: Merkez / Aksaray
Baş. Tarihi: 01.05.2010
Bit. Tarihi: 01.12.2010
Proje Niteliği: İnşaat
Proje Alanı: 50.000m²
Sektörü: Hayvancılık
Lokasyonu: ,